Köysityöskentely


Köysityöskentely


Köysityö mahdollistaa vaikeiden töiden aloituksen nopeasti ja säästää merkittävästi kustannuksia verrattuna vaihtoehtoisiin luoksepääsymenetelmiin – telineisiin, nostureihin, nostimiin ja raskaisiin kuljetuksiin.

Teollinen köysityöskentely on viimeisen 30 vuoden aikana kehitetty, tiukimmatkin teollisuusnormit täyttävä, turvallinen ja tehokas työmenetelmä. Suomessa edelleen harvinainen, mutta maailmalla yleisin IRATA Internationalin mukainen köysityöskentely on ollut pitkään käytössä niin rakennuksilla, öljyporauslautoilla kuin teollisuudessakin. Se pitää sisällään tehokkaat koulutukset, työmenetelmät, varusteiden hallinnan ja työn suunnittelun, joilla varmistetaan laatu ja turvallisuus.

Työssämme IRATA-asentajiamme johtavat Level 3 tason valvojat, joilla on sääntöjen edellyttämä vähintään kahden vuoden ja 2.000 työtunnin kokemus, käytännössä sitäkin monta kertaa pidempi. IRATA-vaatimukset ylittävät Suomen lainsäädännön vaatimukset, ja 3D Energy Service soveltaa aina vaativinta tasoa.

Kaikki köysityöt suunnitellaan ja tarvittaessa harjoitellaan ennen töiden aloitusta. Samoin mahdolliset pelastusmentelmät käydään läpi etukäteen. Tämän ansiosta pystymme takaamaan turvallisuuden ja työn sujuvuuden.


Suomi