Pintakäsittely


Pintakäsittely


Yksi vaikeimmista töistämme on tuulivoimaloiden lapojen kunnossapito ulko-olosuhteissa 100-140 metrin korkeudessa. Käytössämme on useita menetelmiä maalaukseen, hiekkapuhallukseen sekä siivoukseen ja suojien asennukseen.


Suomi